เข้าสู่หน้าหลัก
 
Untitled Document

::สถานีตำรวจภูธร หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ถนนเชียงใหม่-ฮฮด หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5344-1801-3::::website is best view in Screen resolution 1024 by 768 pixels and Internet Explorer 5.0 or higher + Flashpalyer::::Create By Patiyut Paojinda Computer Engineering of Nort-ChiangMai University::
contact : [email protected]